Fredrik Frisk - ny docent inom Oral hälsovetenskap

Fredrik Frisk, övertandläkare och specialist i endodonti vid Odontologiska institutionen, har nyligen utsetts till oavlönad docent inom Oral hälsovetenskap vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Vi återkommer snart om tid och plats för hans docentföreläsning.

Fredrik Frisk Foto: Julia Lindster/Folktandvården

Fredrik Frisk är övertandläkare och specialist i endodonti vid Odontologiska institutionen i Jönköping. Han disputerade 2007 på en avhandling om epidemiologiska aspekter på apikal parodontit, eller så kallade rotspetsinflammationer. Han fann bland annat ett samband mellan kvaliteten på rotfyllningar och förekomst av apikal parodontit och att en stor andel av de rotfyllda tänderna uppvisade kvalitetsbrister.

Fredrik Frisks fortsatta forskning har uppehållit sig kring epidemiologiska frågeställningar samt utfall av endodontisk behandling och förebyggande behandling av apikal parodontit. Fredrik arbetar nu i samarbete med Folktandvården i Östergötland i ett projekt som skall undersöka utfallet av en förenklad endodontisk behandling. Förhoppningen är att kunna erbjuda patienterna en enklare och billigare behandling med minskad förekomst av rotspetsinflammationer vid endodontiskt behandlade tänder.

Samarbeten finns också med Göteborgs universitet och Folktandvården i Örebro län, där man undersöker effekten av att göra om rotfyllningar inför protetiska rehabiliteringar för att förebygga sena komplikationer av apikal parodontit. Vid sidan av forskningen arbetar Fredrik Frisk med klinik och specialistutbildning för tandläkare och är studierektor för specialistutbildningen i Jönköpings län.

2023-04-13