En man i klinikläder som står i ett behandlingsrum och tittar in i kameran.

Erik Frilund har i sin studie visat att användningstiden av en avtagbar tandställning inte ökade med tätare kontroller, men att behandlingsresultatet ändå kunde uppnås i cirka 70 procent av behandlingarna. Mätningen av användningstiden med en mikrosensor är helt ny teknik. Foto: Johan W Avby.

Vetenskapligt pris till studie om tandreglering

Ger tätare kontroller av en tandställning bättre behandlingsresultat? Detta är en av de frågor som ST-tandläkare Erik Frilund på Odontologiska institutionen, OI, i Jönköping har ställt i en studie som har gett honom Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2023.

För barn som har utstående tänder och ett överbett kan en avtagbar tandställning, så kallad Twin-block, vara ett behandlingsalternativ med goda behandlingsresultat. Den utbredda uppfattningens är att behandlingsresultatet kan relateras till hur många timmar per dygn som patienten använder tandställningen. I sin studie på 64 patienter ville Erik Frilund dels undersöka i vilken grad patienterna följde rekommendationen om minst tolv timmars användning per dygn, och om tätare uppföljningsintervall med kontrollbesök hos tandläkaren skulle stimulera till ökad användning.

– En Twin-block behandling kan genomföras under ett barns tillväxt för att minska ett överbett. Tanken är att styra underkäkens tillväxt och etablera ett läppslut för att reducera skaderisken mot tänderna. Det finns också ett socialt stigma med utstående framtänder som vi hoppas kunna påverka positivt med behandlingen, säger Erik Frilund.

Studie av följsamheten

Han är inne på sitt andra av tre år på sin specialistutbildning i ortodonti (tandreglering) och har gjort en studie över hur följsamheten hos barnen är till de rekommendationer som finns om hur mycket en Twin-block tandställning bör användas.

– Jag började intressera mig för detta redan under grundutbildningen till allmäntandläkare i Malmö, där jag skrev en Masteruppsats med en ny, spännande metod. Det är roligt att få grotta ner sig i ett ämne ordentligt, säger han.

Det är ofta en lång behandlingstid, upp till 1 år, för en Twin-block-tandställning. Under denna tid kommer patienten till tandläkaren var sjätte vecka för en uppföljning.

Mäter överbettet

– Då mäter man bland annat hur överbettet har minskat, tittar på sidobettet och diskuterar hur det fungerar för patienten.

Rekommendationen, för ett bra behandlingsresultat, är att tandställningen ska sitta i minst 12 timmar per dygn. Men hur vet man om patienten och föräldrarna följer rekommendationen?

Microsensor mätte användningen

– I mitt Master-arbete under grundutbildningen i Malmö fick jag möjlighet att arbeta med en temperaturkänslig microsensor. I denna aktuella studie har vi använt samma metod. 64 patienter fick en microsensor i sin tandställning där vi kunde registrera användningstiden exakt. Vår hypotes var att tätare uppföljningar skulle öka användningstiden.

Hälften av patienterna kallades därför till uppföljning med ett tätare intervall och hälften med ett längre intervall.

Tandställningen användes bara halva tiden

– Det visade sig att båda grupperna använde tandställningen ungefär lika mycket, men i själva verket bara tandställningen drygt sex timmar per dygn, alltså halva den rekommenderade tiden. Inte heller kön, ålder eller storleken på bettavvikelsen påverkade användningstiden, säger Erik Frilund.

Slutsatsen är därför att tätare kontroller inte verkar leda till en flitigare användning och ett bättre behandlingsresultat. Ändå är behandlingsresultaten bra.

– Trots att användningstiden är mycket kortare i verkligheten, når vi ändå goda behandlingsresultat i cirka 70 procent av fallen, vilket i sig är ett intressant fynd. Vi vill ju att patienterna använder tandställningen så mycket som möjligt, men tätare kontrollintervall kanske inte ökar användningstiden. Vi vet redan att behandlingsresultatet blir sämre om användningstiden minskar för mycket, säger Erik Frilund.

Utglesning skulle spara resurser

Studien leder också tankarna till det omvända, om det går att glesa ut uppföljningsbesöken och ändå nå samma resultat.

– Det skulle spara resurser för tandvården och patientbesök för familjerna. Men där är vi inte nu, säger han.

Samtidigt vill man förstås nå ännu bättre än drygt 70 procent goda behandlingsresultat.

– Den här studien har gett oss många biresultat som det går att beforska, säger Erik Frilund

Att tonåringen inte använder sin tandställning mer kan ha många förklaringar.

Sitter dåligt, eller glömmer bort

– Den kanske sitter dåligt, eller upplevts jobbig att ha. Det är också lätt att glömma den om man åker på semester, eller kanske växelbor hos föräldrarna, säger han.
Erik Frilund har fått sin studie publicerad i European Journal of Orthodontics och fått positiv uppmärksamhet i en internationell blogg av Kevin O´Brien.

Studien har delvis finansierats genom anslag från Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård. I april 2023, fick han ta emot Futurums vetenskapliga pris av regionfullmäktige:

”Arbetet är ett innovativt exempel där uppföljning inom tandreglering hos barn har undersökts med tillförlitlig metodik. Resultatet visar på ett resurseffektivt sätt att arbeta inom specialiserad och allmän tandvård, för både vård och patient och med fullgoda resultat”.

2023-04-21