Digitala lunchföreläsningar

Varmt välkommen att delta på höstens digitala lunchföreläsningar från Centrum för odontologi och oral hälsa. Föreläsningarna är kostnadsfria.

Höstens program bjuder på frågeställningar kring behandlingskostnader i ett längre perspektiv. Hur bra är vi egentligen på att diagnosticera karies? Du får också ta del av studier kring skillnaden mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder.

Föreläsningarna är cirka 20 minuter långa mellan kl. 12.30-12.50 med möjlighet för dig som deltagare att ställa frågor efteråt.

Anmäl dig idag

2023-09-13