Inspirationsföreläsning

Malin Stensson, Daniel Jönsson, Alex Mira och Ola Norderyd.

COO bjöd på inspirerande föreläsningar

Hur ser kopplingen mellan oral- och allmänhälsa ut? Det var temat för dagen när Centrum för odontologi och oral hälsa (COO) bjöd in till inspirationsföreläsningar 13 september. Föreläsare var Alex Mira, forskare inom oral mikrobiologi och Daniel Jönsson, docent i parodontologi och internmedicinsk forskning.

Alex Mira är verksam vid Oral Microbiome Laboratory, FISABIo, Valencia i Spanien och gästforskare vid Avdelningen för Odontologi och Oral Hälsovetenskap vid Hälsohögskolan. Han inledde eftermiddagen med sin föreläsning, "How vegetables may increase your oral and systemic health".

Daniel Jönsson är verksam vid Folktandvården Skåne och som forskare vid Lunds universitet. Han fortsatte eftermiddagen med sin föreläsning, ”Munnen en del av kroppen: Kopplingen mellan orala sjukdomar och allmän hälsa”.

Seminarium hela hösten

Malin Stensson och Ola Norderyd ingår i COOs forskargrupp och arrangerade dagen.

- Jag tycker att föreläsningarna var mycket intressanta och lärorika, Alex Mira och Daniel Jönsson redogjorde för sin forskning, som i bådas fall har stort nyhetsvärde och visade att de hade många gemensamma beröringspunkter om relationen mellan oral hälsa, orala bakterier och allmän sjukdomar, säger Malin.

COO bjuder in till både kortare och längre föreläsningar för dig som vill lära mer och ta del av den senaste forskningen inom odontologi och oral hälsa.

Lunchföreläsning 27 september

Den 27 september är det digital lunchföreläsning, "Agenesi av laterala incisiver – behandlingskostnader i ett längre perspektiv" med Cecilia Hedmo, övertandläkare i ortodonti och doktorand på Hälsohögskolan.

Se alla höstens seminarium

 

2023-09-15