En föreläsningssal, med två personer, en man och en kvinna, framme vid pulpeten.

Nya insikter vid COO under Profilområde odontologi

Vilken spännande och aktuell forskning äger just nu rum vid Centrum för odontologi och oral hälsa, COO? Profilområde odontologi är en dag som syftar till att lyfta olika projekt, skapa mötesplatser och ge nya insikter.

Läs mer

Ta del av programmet för Profilområde odontologi här: Profilområde Odontologi (PDF) Pdf, 139.4 kB.

På COO:s hemsida kan du också alltid se kommande föreläsningar, läsa nyheter och skapa kontakt: https://www.ju.se/coo

Årets upplaga av Profilområde odontologi ägde rum vid Forum Humanum, Hälsohögskolan i Jönköping, i slutet av oktober och bjöd på nio olika forskningsprojekt som presenterades under en eftermiddag. Dagen har sitt ursprung på Odontologiska Institutionen i Jönköping men är nu ett samarbete tillsammans med Hälsohögskolan, Sydöstra sjukvårdsregionen och 14 av Sveriges regioner, som alla tillsammans ligger bakom COO.

Fördjupning

Dagen innehöll bland annat forskning kring oral hälsoliteracitet hos föräldrar utländsk bakgrund, munhälsa och tandvård hos unga vid särskilda ungdomshem och bettavvikelser, livskvalitet och jämlik ortodonti.

– Väldigt roligt att kunna visa upp vilken typ av forskning som bedrivs och ge en möjlighet för åhörarna att fördjupa sig, säger Anders Magnusson, med dr, övertandläkare och forskningsansvarig vid Odontologiska Institutionen, som tillsammans med bland annat Malin Stensson, docent i oral hälsovetenskap vid avdelningen för odontologi och oral hälsa, låg bakom dagen och presenterade föreläsarna.

Plattform att gro vid

Frågor, insikter och nya spår kom både från föreläsare och publik.

– Profilområde odontologi och COO är exempel på hur viktigt det är skapa mötesplatser för forskning att kunna växa och gro. Tillsammans vill vi involvera våra partners kring COO ytterligare och skapa en tydlig akademisk plattform som både existerande forskning kan stå på och där nya samarbeten kan uppstå, säger Anders Magnusson och Malin Stensson.

2023-10-30