Ökad risk för sämre munhälsa för barn med Downs syndrom

Barn med Downs syndrom har en ökad risk för en sämre munhälsa och att besöka tandvården kan vara en utmaning för dessa barn. Tandvårdspersonal kan också uppleva det som svårt att behandla barn med Downs syndrom på bästa sätt.

Tidigare forskningsstudier visar att svenska föräldrar efterfrågar en ökad kunskap hos tandvårdspersonal vad gäller bemötande och kommunikation med barn med Downs syndrom. Dessutom ifrågasätter föräldrarna om deras barn verkligen får den tandvård och behandling de har rätt till, avseende tandreglering.

I ett forskningsprojekt undersöks nu hur delaktiga barn med Downs syndrom är i tandvårdsituationen och vad som påverkar besluten om vilken tandvård som erbjuds med fokus på tandreglering.

Läs mer om projektet på Jönköping Universitys forskarblogg Vertikals. Öppnas i nytt fönster.

2024-03-21