Sabina Kapetanovic, doktorand i välfärd och socialvetenskap från Hälsohögskolan i Jönköping publicerade en artikel i augusti genom Journal of Family Studies i samarbete med Margareta Bohlin, Therese Skoog and Arne Gerdner.

Sabina Kapetanovic

Sabina Kapetanovic

I denna studie undersöks dessa alltid aktuella ämnen, nämligen ungdomars riskbeteende (mobbning, substansbruk och ungdomsbrottslighet) och hur kommunikation förälder-barn kan skydda mot detta.

Hur föräldrar får information om ungdomars aktiviteter, hur ungdomar uppfattar föräldrars kontrollerande beteenden och hur aspekter av kommunikationen förälder-barn skyddar ungdomarna mot involvering i riskbeteende är några av bitarna som testas och diskuteras i artikeln.

Läs artikeln (pdf, 1.5 MB)

2017-08-31