Forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development In Adolescence, LoRDIA, är ett samarbete mellan Hälsohögskolan i Jönköping (HHJ) och Göteborgs universitet (GU), ämnena socialt arbete, psykologi och handikappvetenskap.