The Junior Temperament and Character Inventory: Psychometric Properties of Multi-Informant Ratings

Karin Boson

Karin Boson

Karin Boson, doktorand i psykologi från Göteborgs Universitet publicerade nyligen en artikel genom American Psychological Association i samarbete med Sven Brändström, Washington University School of Medicine in St. Louis och Sören Sigvardsson, Umeå Universitet. Karin skriver:

"JTCI är ett personlighetsformulär för barn och ungdomar som finns i en barnversion, men också i en version där vårdnadshavaren bedömer barnets personlighetsfunktion. I vår studie ingick det 1046 barn i åldern 12-14 år, samt 654 vårdnadshavare. Syftet med studien var dels att skapa normer för den svenska versionen av Junior Temperament and Character Inventory (JTCI), men också att utvärdera hur pålitligt instrumentet är i bedömning av ett barns personlighetsegenskaper. I analysen jämfördes barnsvaren och svar från vårdnadshavare med varandra och vi kunde se att föräldrar generellt bedömer att deras barn är mer moget än vad barnet beskriver. Vårdnadshavare tenderade särskilt att överskatta deras döttrars upplevelse av självacceptans och självförtroende och underskattade döttrarnas upplevelse av inre oro. Det finns därför risk att föräldrar till flickor riskerar att missa deras behov för känslomässigt stöd. Studien visar att det är viktigt att inkludera barns egna bedömningar av sin personlighetsfunktion, både i forskning och praktik. Resultaten stöder också bruk av olika normer för flickor och pojkar, samt ålderspecifika normer från 12-14år."

Är du intresserad av att ta del av artikeln? Maila Karin Boson direkt.

EMERGING SCHOLAR SPOTLIGHT

Karin Boson har även varit på EARA:s sektion för unga forskare och berättat om sina studier kring Well-being, Mental Health Problems, and Alcohol Experiences among Young Swedish Adolescents: a General Population Study. För att läsa mer, gå till deras hemsida och se under juli månad.

2017-09-12