Johan Melander Hagborg, doktorand i psykologi vid den psykologiska fakulteten på Göteborgs universitet, publicerade nyligen en licentiatavhandling genom International Journal of Child Abuse & Neglect i samarbete med Kristina Berglund och Clauda Fahlke.

Johan Melander Hagborg

Johan Melander Hagborg

Resultatet från de två studierna som inkluderas i avhandlingen visar att ungdomar med erfarenheter av misshandel och övergrepp löper ökad risk för flera olika typer av negativa konsekvenser i de tidiga tonåren jämfört med jämnåriga utan dessa erfarenheter. Dessa konsekvenser innefattar såväl psykisk ohälsa som att bli trakasserad av jämnåriga, ha mer ogiltig frånvaro samt uppleva en sämre relation med sina lärare. Personal inom vård, socialtjänst och skola bör få utbildning kring konsekvenser av misshandel och övergrepp för att kunna identifiera dessa ungdomar och mobilisera den hjälp och stöd som de har rätt till.

2018-02-06