“Det är okej att bli full, men inte för full”

Birgitta Ander, doktorand i socialt arbete, HHJ, beskriver sin forskning i en ny artikel i A&N, Alkohol & Narkotika som är en drogpolitiskt oberoende tidskrift, som ges ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Birgitta Ander (Fotograf: Kajsa Juslin)

Birgitta Ander (Fotograf: Kajsa Juslin)

2018-05-07