Frida Lygnegård på världskongressen för arbetsterapeuter

Frida Lygnegård på världskongressen för arbetsterapeuterFörstora bilden

Frida Lygnegård på världskongressen för arbetsterapeuter

Frida Lygnegård, doktorand i LoRDIA och medlem i forskargruppen CHILD vid Jönköping University, medverkade i maj som talare vid världskongressen för arbetsterapeuter (WFOT-2018) i Kapstaden, Sydafrika.

Frida presenterade sin andra delstudie i avhandlingen, baserad på data från LoRDIA. Delstudien handlar om hur individuella faktorer som t ex typ av funktionsnedsättning och faktorer i miljön (såsom som upplevd familjeatmosfär och stöd av syskon) är relaterat till upplevd delaktighet hemma och med kompisar.

Slutsatsen är att exempelvis typ av funktionsnedsättning inte är en enskilt viktig faktor för att avgöra hur delaktig man känner sig hemma och med kompisar. Hur ofta och hur viktigt man tycker det är att vara med kompisar är relaterat till bland annat stöd av syskon och upplevd familjeatmosfär. Interventioner som syftar till att öka delaktighet i vardagen bör därmed inkludera ett familjeperspektiv samt ungdomars egna uppfattningar av delaktighet.

Delstudien genomfördes tillsammans Karina Huus, docent, Mats Granlund, professor och Lena Almqvist, docent.

Frida Lygnegård, doktorand i LoRDIA och medlem i forskargruppen CHILD vid Jönköping University, medverkade i maj som talare vid världskongressen för arbetsterapeuter (WFOT-2018) i Kapstaden, Sydafrika.

Frida presenterade sin andra delstudie i avhandlingen, baserad på data från LoRDIA. Delstudien handlar om hur individuella faktorer som t ex typ av funktionsnedsättning och faktorer i miljön (såsom som upplevd familjeatmosfär och stöd av syskon) är relaterat till upplevd delaktighet hemma och med kompisar.

Slutsatsen är att exempelvis typ av funktionsnedsättning inte är en enskilt viktig faktor för att avgöra hur delaktig man känner sig hemma och med kompisar. Hur ofta och hur viktigt man tycker det är att vara med kompisar är relaterat till bland annat stöd av syskon och upplevd familjeatmosfär. Interventioner som syftar till att öka delaktighet i vardagen bör därmed inkludera ett familjeperspektiv samt ungdomars egna uppfattningar av delaktighet.

Delstudien genomfördes tillsammans Karina Huus, docent, Mats Granlund, professor och Lena Almqvist, docent.

2018-06-13