European Association for Research on Adolescence, EARA 2018 hölls i Gent, Belgien 12-15 september 2018. Karin Boson, doktorand i psykologi, Russell Turner, doktorand i socialt arbete, Sabina Kapetanovich, doktorand i välfärd och socialvetenskap och Johan Hagborg, doktorand i psykologi presenterade sin forskning i LoRDIA-programmet Therese Skoog var moderator och Amaranda Van Haan diskuterade deras resultat.

Sabina, Karin, Russell och Johan i Gent.

Sabina, Karin, Russell och Johan i Gent.

Therese Skoog var moderator i diskussionen kring Lordia-materialet.

Therese Skoog var moderator i diskussionen kring Lordia-materialet.

2018-09-19