Russell Turner har publicerat en artikel om sambandet mellan berusningsdrickande, droganvändning och delinkvent beteende i tonåren i den väl ansedda tidskriften Drug and Alcohol Dependence.

Russell Turner, doktorand på Göteborgs Universitet

Russell Turner, doktorand på Göteborgs Universitet

Studien använder LoRDIA-data från åk 7, 8, och 9 och med en ny statistisk metod som man tidigare inte har använt i Sverige. Resultaten bidrar med nya, säkrare kunskaper kring ungdomars berusningsdrickande, droganvändning, och kriminalitet.

Läs abstract av artikeln och är du intresserad av att läsa hela artikeln kontakta Russell Turner.

2018-09-26