Frida Lygnegård försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i oktober 2018 på Hälsohögskolan i Jönköping.

Frida Lygnegård fil.dr. i handikappvetenskap

Frida Lygnegård fil.dr. i handikappvetenskap

Det övergripande syftet med Frida Lygnegårds forskning har varit att skapa förståelse för de individuella och miljömässiga faktorer som påverkar delaktighet och ett positivt vardagsfungerande hos ungdomar med funktions-nedsättningar och långvariga ohälsotillstånd. Detta är den första svenska långtidsstudien av vardagsfungerande och delaktighet som inkluderar ungdomar med funktions-nedsättningar inklusive de som följer grundsärskolans läroplan. Avhandlingsarbetet ingår som ett delprojekt i i forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research in Development in Adolescence) som genomförs vid Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med Göteborgs Universitet och som rör psykisk hälsa och tonårsutveckling.

Läs hela Frida Lygnegårds avhandling.

2018-12-20