Konferens: Förebygg.nu i Göteborg

Att vara ung – jubileumssymposium om psykosociala faktorers påverkan på utvecklingen från barn till ung vuxen

LoRDIA var ett av av sju fokusspår under konferensen på Folkets Hus i Göteborg, november 2019. Professor Arne Gerdner sammanfattade 8 års forskning i det longitudinella forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence) och därefter presenterades fem forskningsarbeten. Dagen avslutades med ett panelsamtal tillsammans med representanter för skolor som LoRDIA besökt vid datainsamlingar mellan 2013 och 2019.

Vad påverkar ungdomars livsvillkor? Hur har ungdomar det idag med sig själva, sina vänner, familj, skola och på fritiden? Vilka erfarenheter har de av alkohol och droger? Under fokusspåret presenteras rykande färska studier baserat på information från närmare 2000 ungdomar, deras föräldrar och lärare. LoRDIA är en långtidsstudie av ungdomar och deras utveckling till vuxna. Fokus är på sociala nätverk, skolanpassning, trivsel, psykisk hälsa och bruk av alkohol och droger.

LoRDIAs medverkande på Förebygg.nu

LoRDIAs medverkande på Förebygg.nu

2019-11-19