Birgitta Ander, doktorand i socialt arbete, HHJ

Ungdomars vägar in i substansbruk

Studierna är del i ett avhandlingsarbete ”Betydelsen av arenor och nätverk för ungdomars berusningsdrickande och bruk av illegala droger”. Förutom två publicerade studier utifrån LoRDIA-materialet kommer avhandlingen innehålla två etnografiskt inspirerade studier rörande festens betydelse och festens arenor. Tidigare har vissa grupper av ungdomar festat och träffats utomhus på olika samlingsställen, såsom busshållplatser, parker och järnvägsstationer men de har nu flyttat in festen till hemmen istället. Detta medför bland annat att polis och socialarbetare inte längre har överblick eller koll på vad som händer på festerna – de enda vuxna som kan arbeta preventivt är ungdomarnas egna föräldrar.

Studie 3 (Submitted) Tidig debut i substansbruk. Utifrån LoRDIA-enkätens resultat undersöks variabler som kan leda fram till 13 och 14 åringars debut i användande av tobak, dricka alkohol, berusning av alkohol och bruk av andra droger. Variabler som predicerar tidig debut är kriminellt beteende, tillgänglighet av substans, föräldrars tillåtande attityd och kompisar som har ett kriminellt beteende och dricker alkohol.

Studie 4. (Pågående). Arenans betydelse för bruk av alkohol. De elever som uppger bruk av olika substanser; var sker detta, tillsammans med vilka, vilka negativa konsekvenser upplever de?

Kontaktperson Birgitta Ander, doktorand vid forskarskolan för Hälsa och Välfärd vid Jönköpings University. Epost: birgitta.ander@ju.se

En ny artikel om Birgittas arbete är publicerad i A&N, utgiven av CAN.