Björn Westberg

Vertikals logo

Björn Westberg, professor i finansrätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är den enda nordiska ledamoten av den High Level Expert Group on Taxation of the Digital Economy som EU-kommissionen har utsett (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1042_en.htm). Expertgruppen består av sex personer från näringslivet och den akademiska världen under ledning av förre portugisiske finansministern Vitor Gaspar.