Trump, Biden och de högutbildade

2020-10-22

Jag har i en tidigare bloggpost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visat på hur stödet för Trump och Biden skiljer sig åt mellan stad och land. Det finns naturligtvis många anledningar till att så är fallet, så det finns många grundläggande strukturer som skiljer sig åt på andra sätt. Stater med en högre grad av urbanisering har ofta även en högre andel högutbildade. En anledning till detta är att större städer ofta erbjuder en annan typ av arbetsmarknad (och därmed även en högre lön( för den som investerat i en längre utbildning. En annan anledning är att städer erbjuder ett annat typ av konsumtionsutbud och mötesplatser, vilket forskning visat kan påverka attraktionskraften hos en plats. Eftersom högutbildade kan ha mer att tjäna på att söka arbete över en större geografisk yta (bland annat pga. att lönerna högre grad kan skilja sig åt från plats till plats) kan konsumtionsutbudet bli en del av ekvationen när de väljer var de vill bosätta sig. En tredje anledning som forskningen lyft upp är att större platser ofta erbjuder högre utbildning, vilket lockat till sig en del av de som vill investera i en sådan och som därefter blir kvar på platsen. En fjärde anledning som också lyfts upp är att högutbildade tenderar att dras till platser som redan har många högutbildade vilket förstärker utvecklingen.


alt

Men hur relateras då andelen högutbildade i amerikanska stater till sannolikheten för att de ska rösta på Trump vs. Biden. Figurerna nedan visar på detta samband:

alt

Det finns ett tydligt negativt samband mellan de stater som har en högre andel högutbildade och andelen som kommer rösta på Trump enligt prognoserna. För Biden är relationen den motsatta:

alt

Varför ser det då ut som det gör? Dels är det säkert så att kandidaternas appellerar i olika hög grad till olika grupper – både då det gäller framtoning och politik. Många av de stater som har en lägre andel högutbildade är också stater som i högre grad har den typ av utmaningar som vi förknippar med platser som lite grand håller på att bli lämnade bakom. Och kanske är det just dessa stater som vill ”make America great again” och där Trump ingjuter en gnutta hopp när det så kallade etablissemanget inte riktigt lyckats leverera på väldigt länge.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.