Äntligen sex i fokus!

2019-09-09

Nu händer det!, tänkte jag när Reumatikerförbundet bad mig att hjälpa till med en broschyr om sexuell hälsa och reumatisk sjukdom.


alt

En broschyr? Ska det räknas som en viktig händelse?

Ja, faktiskt! Genom att Reumatikerförbundet sätter fokus på sexuell hälsa vid reumatism och visar på vikten av att främja sexuell hälsa för alla är det lättare för patienter att få stöd i vården och exempelvis välgrundade råd om hur den sexuella hälsan kan förbättras vid kronisk sjukdom som reumatism. En fråga som berör många! Ungefär en miljon människor i Sverige lever med någon form av reumatism, som i olika former angriper de delar av kroppen som påverkar hur du rör dig — till exempel skelett, leder och muskler, men även kärl, bindväv och hjärta kan drabbas.

Reumatiska sjukdomar förekommer i alla åldrar, med de vanligaste symptomen smärta, trötthet och fysisk funktionsnedsättning.

Det finns gott om forskning som visar hur reumatisk sjukdom påverkar den sexuella hälsan negativt — exempelvis på grund av smärta, trötthet, oro, nedstämdhet och depression. Annan forskning visar på vårdpersonalens bristande kunskaper och utbildningsbehov inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Men — när det gäller kommunikation om de här viktiga frågorna mellan vårdpersonal och patienter finns enligt forskning flera hinder. Patienterna kan exempelvis vara oroliga för att genera vårdpersonalen, att vara ensamma om sin situation och för att inte bli förstådda. Man kan också ha en liten tilltro till att det finns något som kan förbättra ens sexuell hälsa.

För vårdpersonalen finns liknande trösklar. Det kan vara tveksamhet till hur samtalet ska startas, genans, att brist på kunskap och tankar om att sexuella frågor inte är viktiga. Som om inte den beskrivna forskningen räcker för att visa att det finns problem som behöver åtgärdas, visar annan forskning att personer som upplever sin sexuella hälsa som dålig, upplever sämre hälsa generellt.

Sambandet mellan sexuell hälsa och hälsa, gör att vårdpersonal behöver överbrygga sina tveksamheter, skaffa kunskap och stödja patienter att uppnå bästa möjliga sexuella hälsa, för att på så vis alltså främja deras allmänna hälsa.

Därför är broschyren från Reumatikerförbundet så viktig! Den visar varför det är viktigt att lyfta sexuell hälsa vid reumatisk sjukdom, den innehåller konkreta råd till patienter om egenvård inom sexuell hälsa, men också råd för samtal med vården om sexuella frågor. Broschyren ger både vårdgivare och patient en öppning till att prata om sexuell hälsa, att få fram vad som är viktigt för patienten just nu och visa på förutsättningar för förbättring vid upplevda problem.

Jag har bedrivit forskning och undervisning inom sexuell hälsa under de senaste 10 åren och ser broschyren och dess texter som ett ställningstagande, ett stöd och ett hopp för förbättrad vård inom sexuell hälsa framöver. Den är ett första steg, och jag känner mig hoppfull om att den kommer att medverka till att förbättra omhändertagandet av sexuell hälsa vid kronisk sjukdom, såsom reumatiska sjukdomar. Samverkan med patientföreningar, såsom Reumatikerförbundet, är en viktig nyckel för att förbättra hälsa.

”Vi är oerhört glada att vi inom ramen för projekt Vårdsamverkan i samarbete med Kristina Areskoug-Josefsson haft möjligheten att ta fram denna broschyr. Tänk att något så vardaglig och något som berör allas våra liv är ett så ”tyst ämne”, det vill vi ändra på och vi hoppas att detta material skall öppna för samtal och ge kunskap både för patienter och vårdgivare men även för Reumatikerförbundets befintliga medlemmar” Elin Löfberg, kommunikatör och Fysioterapeut, projektledare för Vårdsamverkan inom Reumatikerförbundet.

Så håll utkik på Reumatikerförbundets hemsida, https://www.reumatikerforbundet.org/, broschyren släpptes 9 september och kan hämtas på här.Här kan du också läsa mer om reumatism. https://reumatikerlinjen.se/om-reumatism/

Kristina Areskoug Josefsson är ny skribent på Vertikals.se.

Kristina Areskoug-Josefsson

Professor i Folkhälsa och Rehabilitering, Docent i Kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd & Specialistfysioterapeut inom Reumatologi, med forskning främst inom samskapande av hälsa och välfärd, arbetsrelaterad hälsa och sexuell hälsa.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.