Hur mår de svenska bönderna egentligen?

Landets lantbrukare står inför allt fler utmaningar så som kontinuerliga förändringar av regelverk, ekonomiska förhållanden samt ökat tryck och övervakning från olika aktörer i samhället. Dessa aspekter påverkar lantbrukarnas arbets- och familjeliv samt deras välmående i allt större utsträckning. Forskningen har belyst coping strategier för olika yrkesgrupper, men kunskapen om hur lantbrukare hanterar olika utmaningar är begränsad. Projektet som drivs av fyra forskare vid Jönköping International Business School ämnar belysa och utforska just lantbrukarnas välmående, deras utmaningar och hur de hantera dessa. Studien fokuserar på lantbrukare i Jönköpingstrakten vars huvudinkomstkälla är lantbruk.

För att genomföra projektet vill forskarna gärna komma i kontakt med lantbrukare som kan dela med sig av både bra och dåliga erfarenheter gällande deras hälsa och välbefinnande samt coping strategier. Alla deltagare kommer erbjudas sekretess och insamlat materialet kommer presenteras i aggregerad form, det vill säga inga individer eller enskilda svar kan identifieras. Projektets resultat kommer lägga grunden för en vetenskaplig studie, en rapport till LRF:s medlemmar samt eventuellt en debattartikel i nationell press som kommer att belysa vikten av lantbrukarnas välmående.

Lantbrukare som är intresserade av att delta i vår studie är välkomna att kontakta Manuela Schmidt. Det går även bra att höra av sig till någon av oss andra vid frågor. Intervjun tar ungefär 1 timme och kan genomföras virtuellt, på telefon, på högskolan eller på gården.

 

Medverkande forskare

Woman with glasses

Leona Achtenhagen

Professor i företagsekonomi

leona.achtenhagen@ju.se

 

 


Smiling woman

Sarah Fitz-Koch

Forskare i företagsekonomi

sarah.fitz-koch@ju.se
Smiling woman

Manuela Schmidt

Gästforskare/ Lektor i vårdvetenskap

manuela.schmidt@ju.se

tel. 0708890589

 

 

Smiling man with glasses

 Timur Uman (Projektledare)

Biträdande professor i företagsekonomi

timur.uman@ju.se