Inom forskarskolan ges fem obligatoriska kurser.

Vårterminen 2022

Vecka 13-22
Culturally Empowering Education for a Global 21st Century: Research and Practice (5 hp)
Kursplan

Höstterminen 2022

Vecka 34-3 (vårterminen 2023)

Dekoloniala perspektiv från det globala syd 7,5 hp (Southern and Decolonial Perspectives 7.5 credits) Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårterminen 2023

Vecka 4-9

Rethinking Methodology in Language and Literature Educational Research (7,5 hp)

Vecka 9-14

Ethical Research Design for a Postdigital and Globalized Era (7,5 hp)

Vecka 16

Guiding and Mentoring Practitioner Research (2,5 hp)