Karin Ingeson

Kommundoktorand i pedagogik inom LPS (Lärandepraktiker i och utanför skolan) vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping.

Att vara kommundoktorand innebär att jag går forskarutbildning på halvtid och arbetar inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun på halvtid. I Vetlanda arbetar jag som lärare på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen och har även uppdrag inom skolutveckling på kommunnivå. I min forskning intresserar jag mig för ämnesdidaktik inom främst svenska som andraspråk, lärarrollen i det skolämnet och svenska som andraspråk-ämnets förhållande till skollagens demokratiuppdrag. Jag har sedan 2007 arbetat inom kommunal vuxenutbildning och intresserar mig speciellt för den skolformen. Vuxenutbildningen i Sverige har länge haft en undanskymd roll i forskningen. Jag hoppas att min forskning ska kunna vara en pusselbit som kan bidra till mer kunskap och i förlängningen ge bättre förutsättningar för utbildning inom komvux i framtiden. Jag är affilierad till forskarskolan CuEEd-LL eftersom mitt forskningsintresse på många sätt tangerar forskarskolans inriktning och mål. Jag är också en del av forskningsnätverket CCD (Communication, Culture and Diversity).

På min fritid gillar jag att pyssla i trädgården, vara i naturen, men också jobba ideellt i föreningslivet.

Porträtt Karin Ingeson
2022-03-31