Malin Reljanovic Glimäng

Doktorand vid institutionen för Kultur, språk och medier vid Malmö Universitet

Jag är lärarutbildare i engelska vid institutionen Kultur, språk och medier, Malmö universitet. Genom åren har jag undervisat kurser i cultural studies, litteratur, global Engelska, global citizenship education, och (kritiskt) interkulturellt lärande. Sedan en tid är jag också involverad i att implementera virtual exchange (VE) som en integrerad del av lärarutbildningen för blivande Engelsklärare. VE erbjuder en erfarenhetsbaserad, learning-by-doing lärandeprocess där studenter från olika delar av världen deltar i interkulturella och projektbaserade samarbeten över geografiska och kulturella gränser.

Mitt doktorandprojekt är en kvalitativ studie baserad på praktiknära forskning. Arbetstiteln är Reading the World in Virtual Exchange: Critical Intercultural Literacies and English Teacher Education, och det övergripande syftet är att utforska möjligheter och utmaningar involverade i att främja kritisk interkulturell litteracitet i lärarutbildningen i engelska genom den pedagogiska modellen VE. Avhandlingen är ett sammanläggningsarbete där artiklarna utifrån särskilda forskningsfrågor drar från olika teoretiska perspektiv beroende på syftet, innehållet och det empiriska materialet i varje delstudie. Glokalt och kulturellt möjliggörande undervisning genom transnationella digitala möten spelar en central roll i avhandlingen.

På min fritid tycker jag bäst om att hänga med min familj, utforska naturen med vår hund, eller ägna mig åt yoga.

Malin Reljanovic Glimäng
2022-03-31