Björn Hagström

Doktorand vid Institutionen för kultur, språk och medier| vid
Malmö universitet

Jag är legitimerad grundskollärare för åk 4-9 och har undervisat svenska, svenska som andraspråk och engelska i grundskolan (årskurs 7-9) i 15 år. De senaste 11 åren har jag varit knuten till lärarutbildningen vid Malmö universitet och de senaste sju åren har jag arbetat heltid som universitetsadjunkt på lärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk med didaktisk inriktning.

Jag är intresserad av flerspråkiga elever som studerar på Språkintroduktionsprogrammet, som är nyanlända elever i åldern 16-19 år. Det som kännetecknar Språkintroduktion är att det är en heterogen grupp elever med mycket olika utbildningsbehov och varierande skolbakgrund. Trots det ökande antalet elever i detta program är det fortfarande underforskat. Mitt speciella intresseområde är att undersöka på vilka sätt lärare kan utnyttja elevernas resurser i undervisningen och stärka deras självförtroende inför framtida studier i Sverige. Under mina doktorandstudier vill jag utforska lärares didaktiska förhållningssätt till akademiskt skrivande och implementering av skönlitteratur och facklitteratur i ämnet samhällsvetenskap.

På min fritid gillar jag trädgårdsarbete och att ta skogspromenader.

Porträtt Scarlett Mannish
2022-03-01