Scarlett Mannish

Doktorand vid Institutionen för Svenska och Flerspråkighet |vid Stockholms universitet

Mina erfarenheter som lärare inspirerar mitt intresse för forskning. I min hemstad London
läste jag en bachelors i klassiska studier och sedan utbildade jag mig till lärare i detta ämne samt latin och antik grekiska. Tillgång till undervisning i dessa ämnen i det dividerade privata/statliga brittiska skolsystemet väcker debatt om klass, elevbakgrund och huruvida ämnena har instrumentellt värde i en redan trång läroplan. Dessa teman fann jag återspeglade när jag började arbeta i Stockholm som modersmålslärare i engelska. Under de senaste nio åren har jag undervisat i alla årskurser från förskoleklass till gymnasium i dussintals olika skolor bredvid kollegor med över 70 olika språkbakgrund.

Min masteruppsats fokuserade på elevidentitet och investering i engelska modersmålslektioner, där ett språk med hög status undervisas i ett låg-statusämne. Jag var dessutom medförfattare till en artikel om elevers agentskap i distansletioner under covid-pandemin och har även läst en magister i pedagogiskt ledarskap.

Mina doktorandstudier fokuserar på Pierre Bourdieu; särskilt hans teorier om kulturell kapital, habitus och fält. Min forskning handlar om maktspelet mellan engelska och andra språk i den svenska skolmiljön och kommer undersöka effekten av engelskans omnipresens på studiehandledning och mångspråkiga elevers identitet.
Förutom mina nördiga akademiska intressen har jag andra nördiga intressen. Jag läser
mycket science fiction i en bokcirkel, spelar saxofon och badminton, och hoppas kunna resa utomlands snart igen.

Porträtt Scarlett Mannish
2022-03-01