Terese Kerstinsdotter

Doktorand vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion |vid Göteborgs universitet

Jag har arbetat i femton år som gymnasielärare och även som utvecklingspedagog i Borås Stads lässatsning (2011-2016) där grundskollärare fortbildades i språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Som engelsklärare på International Baccalaureate-programmet mötte jag elever från hela världen: min sista klass bestod av trettio elever som sinsemellan bott i sexton länder och talade arton språk. En utmaning jag delar med andra språklärare är hur man tar vara på denna diversitet och hjälper till att skapa ett klassrum som erkänner, använder sig av och skapar ömsesidig respekt för elevernas olika bakgrunder och kontexter.

Svenskdidaktisk forskning visar att det finns lärare som tvekar inför att beröra ämnen kopplade till diversitet och som känner att de inte kan erbjuda en litteraturundervisning som hjälper elever att engagera sig i ämnen relaterade till diversitet och social rättvisa. I min forskning vill jag undersöka vad som kan ske när culturally responsive pedagogy rekontextualiseras i en svensk lärarutbildningskontext. Hur liknar och skiljer sig en litteraturdidaktik präglad av culturally responsive pedagogy från annan litteraturdidaktik som lärarstudenter studerat och erfarit? Kan att delta i litteraturläsning digitalt med studenter från andra delar av världen hjälpa lärarstudenter att bli medvetna om viktiga aspekter att ta hänsyn till när de planerar litteraturundervisning för sina framtida studenter?

På fritiden uppskattar jag att läsa en bok med en katt i knät och en skål godis bredvid.

Porträtt Terese Kerstinsdotter
2022-03-01