Asia Della Rosa

Doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation |vid

Jönköping University

Under flera år undervisade jag i italienska och italiensk kultur för ett nationellt bildningsförbund i Sverige, något som jag fortsatte med samtidigt som jag tog min magisterexamen i Ethnic and Migration Studies vid Linköpings universitet. Innan dess studerade jag statsvetenskap, internationella relationer och mänskliga rättigheter vid universitetet i Padua, och var involverad i flera forskargrupper i civilsamhället med fokus på frågor som migration, ras och kön i Italien.

I min roll som doktorand fokuserar jag på produktion och reproduktion av specifika former av förtryck, såsom ras, kön och klass, i praktiker för undervisning och lärande i Sverige. I synnerhet är jag intresserad av att reflektera över dessa praktiker med hänsyn till ens sårbarheter och personliga erfarenheter - i relation till förtrycksformerna - snarare än att förneka dem genom att föra dem ur sitt sammanhang och/eller förflytta dem till andra rum och kroppar. Dessutom är jag särskilt nyfiken på möjligheter och kreativa alternativ när det gäller att ta itu med och utmana de former av förtryck som kan identifieras i lärandesammanhang.

På min fritid gillar jag att designa och sy kläder, spendera tid utomhus, skapa att-göra-listor och läsa böcker.

Porträtt Asia Della Rosa
2022-03-10