Stefan Helgesson

Professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet.

Sedan disputationen 1999 har min forskning oftast utgått från afrikansk litteratur (särskilt södra Afrika), men rört sig över ett flertal teoretiska fält – däribland postkolonialism, översättning, världslitteratur och begreppshistoria. Min inriktning är utpräglat komparativ och flerspråkig, vilket jag ser som ett sätt att utveckla de litteraturvetenskapliga perspektiven inom och inifrån det dominanta språket engelska. Inom CuEEd-LL är jag huvudlandledare för Tesfaye Ayele.

Stefan Helgesson
2023-10-17