Marie Rydenvald

Lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet.

Marie Rydenvald är universitetslektor i svenska som andraspråk och studierektor för lärarutbildningen i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar flerspråkig språkanvändning, identitet, flerspråkighet i internationell och nationell utbildning. Jag är huvudhandledare för Nicolas Femia.

Marie Rydenvald
2023-11-10