Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv

Lunchseminarium med Linus Salö från Stockholms universitet

Seminariet blir ett i stil med vad som på engelska brukar kallas ett book talk. Jag presenterar en kommande antologi – Sveriges nationella minoritetsspråk: Nya språkpolitiska perspektiv – som jag redigerat tillsammans med Tommaso Milani. Det rör sig om ett läromedel, som till våren utkommer på Studentlitteratur. I fokus för seminariet står vad vi och författarna sökt åstadkomma med en bok av detta slag, men också vad som präglat processens gång. Jag ger en översikt av innehållet som ett sätt att precisera Innebörden i vad vi kallat ”sociolingvistiska verkligheter”. Med fokus på ett eget kapitel gör jag också nedslag i svensk minoritetsspråkspolitisk historia, från det förnationella projektet till de försoningsprocesser som präglar vår nutid. Jag hoppas på en bred och mångsidig diskussion.

Datum: 7 dec 2022

Tid: 12:00 - 13:30

Plats: Humanisten, sal J412

Arrangör: Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Kontakt: Tommaso Milani
031-786 44 18 eller mejl tommaso.milani@svenska.gu.se

2022-11-29