Specialnumret Culture on the Move i tidskriften EDUCARE har publicerats.

Culture on the Move är det första publikationsinitiativet inom forskarskolan CuEEd-LL. Den här typen av kollektivt engagemang i CuEEd-LL:s tematiska fokus stöder utvecklingen av området. Inom våra nätverk ser vi flera möjligheter till liknande initiativ i framtiden som vi hoppas att många CuEEd-LL-medlemmar kommer att delta i.

2024-02-02