Läs en spännande metodkurs

Snart börjar en 7.5 hp-kurs på Malmö Universitet. Kursen syftar till att doktoranderna ska tillägna sig såväl en översikt över som en fördjupad förståelse för metoder inom forskningsfältet språk- och litteraturdidaktik.

2024-03-15