CuEEd-LL i Sydafrika

Ylva Lindberg, professor i pedagogik på HLK, och den nationella forskarskolan Culturally Empowering Education (CuEEd-LL) reste under april till Sydafrika för att både delge och ta emot nya perspektiv i samverkan med sydafrikanska forskare.

Under en vecka av föreläsningar, seminarier och nätverkande om utbildningsfrågor, språkpolitik och litteratur, besökte doktorander och handledare University of Western Cape - UWC, University of Cape Town – UCT och Nelson Mandela University - NMU. Flera olika studiebesök gjordes även i lokala grundskolor ute i så kallade ”townships”. Forskarskolan fick kontakt med elever och lärare där och kunde diskutera undervisning och utmaningar i det sydafrikanska utbildningssystemet jämfört med det svenska.

Doktorander och handledare deltog också i det internationella symposiet Dusklands 50 i Cape Town, som hade den sydafrikanske författaren och nobelpristagaren J.M. Coetzee’s debutroman Dusklands [Träskmarker] i fokus. För 50 år sedan gjorde Coetzee ett uppmärksammat inträde på den litterära scenen genom att provocera och väcka politisk debatt. Berättelsen väver samman kontroversiella ämnen, som dåtida amerikansk politik, Vietnamkriget och den våldsamma expansionen av holländska bosättningar på 1700-talet runt Kapstaden. Romanen publicerades när apartheid-lagarna var i full kraft och har fått stor betydelse för postkolonial litteratur världen över.

Forskarskolans tvärvetenskapliga förankring i Southern Multilingualism and Diversities, Culturally Responsive Pedagogy, och Decoloniality, speglade dagarna i Sydafrika och doktoranderna i CuEEd-LL kunde bygga sina egna nätverk inom språk, utbildning och litteraturer för sina framtida karriärer. Att som lärare i Sverige idag vara rustad i kulturellt möjliggörande undervisningsstrategier så att elever ges möjlighet att förstå komplexa och varierade kulturella sammanhang och kunna delta i dem på ett självklart sätt, är nödvändigt för att bygga ett socialt hållbart samhälle. Den här resan har verkligen bidragit till det.

2024-05-03