Slutseminarium - Björn Bradling

Välkomna på Björn Bradlings slutseminarium i pedagogik på torsdag klockan 13:00.

Titel:

Det litteraturdidaktiska manifestet – transformativt lärande och multiperspektivism som subversiv bildning i gymnasiets litteraturundervisning

Sammanfattning:

Avhandlingen består av fem delar som tillsammans svarar på frågan om hur gymnasiets litteraturundervisning kan utformas för att främja elevers transformativa lärande och multiperspektivistiska förståelse av sig själva, texten och världen. Detta sker för att kunna säga något praktiknära om det gymnasiala svenskämnets litteraturundervisning som varandes del av ett större pedagogiskt-politiskt sammanhang.

2024-06-11