LoRDIA

I forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence) följs under en längre tid ungdomars psykosociala utveckling till vuxna. I programmet genomförs en serie studier i fyra kommuner i Jönköpings län och i Västra Götalandsregionen med start hösten 2013.

Nyheter