Hälsohögskolan

Hälsohögskolan är ett av de ledande lärosätena i Sverige för akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

Entrén till Hälsohögskolan
Porträttbild på leende kvinna

På Hälsohögskolan förbereds studenterna för en föränderlig framtid i en kreativ studiemiljö. Utbildningarna har fått mycket positiva omdömen i nationella utvärderingar och lyfts fram i massmedia som goda exempel. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Studenter i korridoren på hälsohögskolan

Forskningen vid Hälsohögskolan har ett högt anseende nationellt såväl som internationellt. Regionala, nationella och internationella samarbeten ger upphov till nya kreativa innovationer som formar en bättre framtid. Samarbeten med verksamheter inom vård och socialt arbete samt andra lärosäten främjar utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan praktik och teori vilket skapar förbättringar inom vård, hälsa och socialt arbete.

 

Närbild på flaggor

Hälsohögskolan är en internationell mötesplats med möjligheter att få fördjupade insikter om hälsa, vård och socialt arbete genom kulturella jämförelser och influenser. Arbetet med internationalisering vid Hälsohögskolan sker inom samtliga utbildningsnivåer och i forskning.

Närbild på kvinna i förgrunden och man i bakgrunden

Hälsohögskolan bedriver uppdragsutbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi hjälper er att komplettera yrkeserfarenhet och kunskap genom undervisning på er arbetsplats, i er närhet eller på vårt campus i centrala Jönköping.


Doktorshatt

Hälsohögskolan erbjuder forskarutbildning inom ramen för Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Forskarskolan utmärks av hög kompetens med minst en professor i varje ämne. Unikt är nätverks- och forskningsintegrerat arbete tillsammans med den verksamhet som berörs av doktorandens arbete. 

Hälsohögskolan är miljödiplomerad vilket innebär att vi arbetar aktivt och strukturerat med miljörelaterade frågor.

Text: Miljödiplom Svensk miljöbas