Life-long learning Course: Sustainability for SMEs

Applications are open for the life-long learning course "Omställningskraft för hållbarhet i SMEs" (Sustainability for SMEs).

Ansökan är fortfarande öppen för MMTC's livslångt lärande kurs "Omställningskraft för hållbarhet i SMEs" (Sustainability for SME practitioners). Kursen syftar till att ge deltagare den förståelse och de färdigheter som behövs för att kunna anpassa organisationer för att möta de hållbarhetsutmaningar som finns. Aktivt deltagande i de olika modulerna ger dig möjlighet att bli certifierad hållbarhetsledare samt chansen att bli certifierad Carbon Literate genom Carbon Literacy Project. Som deltagare i kursen har du också möjlighet att ansöka om konsultationsstöd genom Region Jönköping.

Picture of smiling man with quotation

”Kursen ’Omställningskraft för hållbarhet i SMEs’ visar varför det är helt avgörande för små och medelstora företag att positionera sig för de utmaningar men också möjligheter som ett förändrat klimat medför. Framför allt ges förståelse för hur företag rent praktiskt kan stärka sin sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhet. I min roll där jag jobbar med att rådge företag kring energieffektivisering och förnybar energi har jag fått ytterligare värdefulla argument, insikter och tips om hur företag kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli hållbarhetsledande! Det kommer jag ha stor nytta av när jag träffar företag. Gå kursen du med!”

Joel Runesson (Projektledare, Energikontor Norra Småland

2022-10-11