Innovativ framtid i fokus på SPARKs årskonferens

Digitala insikter, inspirerande forskningsprojekt och lönsamma innovationer – det var några av inslagen under SPARKs årskonferens SPARK2019. Cirka 170 deltagare fanns på plats för att utbyta erfarenheter och ta del av nästa steg inom forskningen.

Under den andra upplagan av SPARKs årskonferens fanns forskare, företag, samt kommunala och regionala representanter på plats. Projektutställningen med aktuella forsknings- och utbildningsprojekt blev starten på en intensiv dag med fokus på industrins framtid.

– Årskonferensen ger en helhetsbild av SPARK och det är imponerande att se omfattningen av alla projekt. Jag tror att det ger företagen en känsla av att vara en del av ett större sammanhang och att det finns en samlande kraft kring industrins utveckling här i regionen, konstaterade Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan. 

- Intressanta diskussioner och inspirerande föredrag. Det är viktigt att representanter från industrin, akademin och offentliga aktörer får tillfälle att träffas för att nätverka och gemensamt diskutera hur vi gör vår region konkurrenskraftig. Jag tycker SPARKs årskonferens hittat former för detta och vi har redan börjat planera för nästa år, säger Prorektor Mats Jackson, programchef för SPARK.

Digitalisering 2.0 och prisade projekt

Författaren och forskningsanalytikern Mats Lewan gav en inspirerande föreläsning om digitaliseringens andra våg. Med utgångspunkt från föreläsningen presenterades strategiska satsningar som Jönköping University genomför för att skapa ett forum för ny kunskap.

SPARK Award, ett pris till forskare som visat prov på samverkansskicklighet, delades ut. Ehsan Ghassemali, projektledare för HINT och Per Hilletofth, projektledare för Reshoring korades som vinnare.

HINT riktar sig mot optimering av produktutvecklingskedjan för gjutprodukter, medan Reshoring har utvecklat ramverk och beslutsstöd för företag som ska flytta hem produktionen. Representanter från företagen som varit med i forskningsprojekten var på plats och gav sin syn på hur viktigt det är med ny kunskap i samverkan mellan akademin och näringsliv.

– Det är värdefullt för oss. Jag ser SPARK som det bästa sättet för kompetenshöjning inom företaget och för att få information på rätt nivå, sa Tomas Liljenfors, vd för Bryne AB.

 

Digitaliseringsprojekt, nyttan av forskning i samverkan och innovationsresurser

Hur kan det se ut? Vi fick följa och inspireras av tre olika projekt.

- Transform to AAA, ett projekt vars syfte är att hjälpa små och medelstora företag att öka sin konkurrenskraft med hjälp av digitalisering. Här visades tre konkreta exempel på företag som har genomgått en digital transformation.

- Thule och Jönköping University. Lyckad forskning i samverkan som pågått i 10 år. Utveckling av implementering av datorsystem för att stödja ingenjörer när man utvecklar nya varianter av takräcken.

- Innovation Runway, en extern innovationsresurs för etablerade företag i Jönköpings Län. Innovation Runway erbjuder hjälp med att utveckla nya innovationer, tjänster och affärsmodeller. Tre företag, Normans – Robowaste AB, Mullmäster AB och Q-Tech Group AB, berättade om det avgörande samarbetet och stödet från Innovation Runway. 

Spännande satsningar inom SPARK

Konferensen avslutades med information om kommande och pågående satsningar inom SPARK. Några exempel är en Forskarskola inom Smart industri i samverkan mellan Jönköping University och 4 lärosäten (Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, och Mittuniversitetet), och PREMIUM, ett nytt utbildningsprojekt som ska främja det livslånga lärandet. Det sistnämnda är i samarbete med Mälardalens Högskola.

Syftet med Premium är att etablera ett nationellt utbildningsprogram med visionen att ge nyckelpersoner inom tillverkningsindustrin, såväl regionalt som nationellt ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Behovet av ny kompetens inom industrin till följd av den snabba teknikutvecklingen som sker är också grunden för den nya utbildningen.

– En lyckad dag med många olika perspektiv som visar vikten av att samverka för att stärka industrins konkurrenskraft, summerade Ingrid Wadskog.

2019-04-29