Att ligga i framkant gällande forskning och utveckling är en självklarhet för oss och våra samarbetspartners. Läs om våra senaste satsningar här: 

IFT: JKPG

Innovativ gjuteriteknik

AFAIR 

Tillämpad AI