Samproduktion med industripartners och andra aktörer i samhället är nyckeln till vår forsknings- och utbildningsverksamhet. Ett samarbete med SPARK kan ta olika former - forskningssamarbeten, studentprojekt och examensarbeten är några exempel.

Delta i forskningsprojekt

SPARK omfattar forskning inom flera olika områden, såsom logistik, IT, gjuteri och ortopedisk teknik. I varje projekt arbetar våra forskare tillsammans med ett antal externa partners. Forskningsinnehållet och omfattningen baseras på behoven hos de företag (eller andra organisationer) som är involverade i projektet.

Vi är alltid intresserade av att hitta nya och fruktbara samarbeten inom området för kunskapsintensiv produktutveckling.

Arbeta med våra studenter

SPARK handlar inte bara om forskning utan även om att utveckla den kompetens som svenska tillverkningsföretag behöver för att lyckas i framtiden. Det innebär två saker: samutveckling av nya utbildningsprogram med industrin och samarbete mellan företag och studenter på olika nivåer.

Det finns flera olika sätt att arbeta tillsammans med våra studenter på Tekniska Högskolan genom exempelvis praktikplatser, studentprojekt och studentuppsatser. Företag får en möjlighet att få en kontakt med våra studenter och på så vis hitta sina framtida anställda. Studenterna kan bidra med nya innovativa idéer och komma med aktuell kunskap samtidigt som de får möjlighet att utöva sina färdigheter praktiskt ute i verksamheten.

Flera sätt att samverka. Vad passar dig?

Vi har oändliga möjligheter med fokus på samverkan. Här är ditt behov i centrum. 

Här är ett urval av vad vi kan erbjuda:

  • Kompetensförsörjning
  • Kompetensutveckling
  • Nätverk
  • Stärk ditt varumärke
  • Internationalisering
  • Kommunikation

Vill du vara med och samverka med oss?