Starka företag med hög kompetens inom utveckling och forskning är en naturlig del i utvecklingen av våra utbildningar och av regionens näringsliv. Med våra strategiska partnerföretag har vi en historia av långt och nära samarbete. Det har gett oss god insyn i vad som kommer att krävas av framtidens verksamheter - en kunskap som skapar nytta i samtliga SPARK-projekt. 

Utöver våra strategiska partners har vi +400 företag inom våra projekt i SPARK.

Våra strategiska partnerföretag

Porträttfoto av Ulrika

”Vårt samarbete med högskolan är viktigt för att bygga kunskap och företagsamhet i regionen. För Saab AB är det viktigt att utveckla våra medarbetares kompetens och leverera produkter och tjänster som ligger i teknologins framkant. Tillsammans med högskolan arbetar vi mot samma mål – att bygga kunskap i regionen för att utveckla både högskolan och företagen.”

Stefan Wärn
Director, Head of Live Training
Training and Simulation
Business Area Dynamics, SAAB

Saab AB Logotyp
Andreas Rangert VP Product Management & Development, Husqvarna

"Med SPARK ser vi flera möjligheter - ökad kompetens i regionen, en chans att visa upp Husqvarna för forskare och studenter, samt tillgång till ny kunskap i de projekt som vi deltar i".

Andreas Rangert,
Produktlednings- och Produktutvecklingschef

 

husqvarna logotyp
Porträttfoto av Emma Hallman

"Tillsammans med de andra strategiska partnerföretagen får vi möjlighet att samverka och hitta områden där vi kan göra saker bättre tillsammans. Hos SPARK samlar vi input och får hjälp och stötting i hur vi ska bedriva utvecklingen av vår verksamhet.".

Emma Hallman,
Industrialiseringschef


 

Fagerhult logotyp
Andreas Rangert VP Product Management & Development, Husqvarna

"Våra företag står inför en situation där man måste stärka sin produktframtagning och process-utveckling. Forskningsmiljön hos SPARK passar väldigt väl in på de utmaningarna och därför var det här ett naturligt steg för oss att ta. Som strategisk partner blir också Träcentrum en viktig brygga mellan akademin och företagen".

Joakim Brobäck, VD

Träcentrum logotyp
Portrait of Lars-Uno

"Vi kan bidra till Jönköping University med våra nära företagskontakter i GGVV-regionen. Det är viktigt  att lyssna in GGVV-företagens behov och att man ser stora fördelar med det livslånga lärandet och företagsnära forskning. Det är viktigt för oss att vara med på det tåget så att vi kan hjälpa företagen att bli mer effektiva genom forskning. Det kan handla om att minska sina produktionskostnader och ligga i framkant med nya produkter"

Lars-Uno Åkesson, Kompetensakademiansvarig

Campus Värnamo logotyp

"Det finns en konstant inom bilindustrin och det är förändring. Genom det näringslivsnära samarbetet i SPARK kan vi fortsätta att ligga i framkant genom tillgäng till forskning samt rätt typ av kompetens." 

Ahmad Mansouri
Engineering Director Sweden
Kongsberg Automotive

"Det är viktigt att regionen ständigt utvecklas och att kompetensen ökar över tid. För oss är det därför viktigt att vara med och bidra till att Jönköping med omnejd fortsätter öka i attraktionsvärde när det kommer till att studera, arbeta och bo i regionen. Vi ser samverkan med JTH som en viktig del för att uppnå detta och behålla Husqvarna Groups globala konkurrenskraft".

Andreas Rangert
VP Product Management & Development, Husqvarna