Produktionskonferensen SPS 2020 anordnas av JTH

Kristina Säfsten, professor i produktionssystem på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Kristina Säfsten, professor i produktionssystem på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), är ordförande för produktionskonferensen SPS 2020, som anordnas av JTH.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University står som värd för SPS 2020 (Swedish Production Symposium) 7-8 oktober. Produktionskonferensen är på engelska och kommer på grund av coronapandemin att vara digital.

SPS 2020 arrangeras för nionde gången och för första gången av Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Svenska Produktionsakademien som startade konferensen har länge dominerats av forskare från KTH, Chalmers tekniska högskola och Lunds tekniska högskola, men i takt med att flera nya och mindre lärosäten har byggt upp produktionsforskning har de blivit medspelare på den nationella produktionsarenan.

- Jag kom själv med i Produktionsakademien 2014 och det är så klart väldigt roligt att JTH får anordna konferensen. Jag är ledsen för att deltagarna inte har möjlighet att ses och nätverka "in real life", men hoppas ändå att konferensen ska kännas givande och att vi kan skapa en känsla av närhet och gemenskap runt det gemensamma intresset för produktionsfrågor, säger Kristina Säfsten, ordförande för SPS 2020.

Målgruppen för SPS-konferensen är forskare och industrifolk som är intresserade av det senaste inom produktionsforskning. Språket är på engelska eftersom man även vänder sig mot internationella kollegor. Årets tema är "Knowledge Intensive Product Realization in Co-operation for Future Sustainable Competitiveness".

- Jag ser fram emot våra ”keynotes” på konferensen. Vi kommer bland annat att få ta del av historien bakom Sveriges enda Lighthouse fabrik, AB Sandvik Coromant i Gimo (se film om företaget via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), säger Kristina Säfsten och fortsätter:- Sedan är det alltid spännande att höra vad mina forskarkollegor håller på med.

Läs mer om SPS 2020 via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-08-27