Sökes: Tematiska områdesledare inom SPARK

SPARK.

En tjänst som tematisk områdesledare inom SPARK finns nu att söka på Jönköping University.

Vill du leda ett av SPARKs tematiska områden och ingå i SPARKs ledningsgrupp på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU)? Ansök nu!

Att vara tematisk områdesledare för SPARK innebär att:

¤ Vara delaktig i att etablera, granska och förbättra SPARKs vision, uppdrag och mål på ett integrerat sätt.

¤ Arbeta kontinuerligt med att granska SPARK-strategin och att uppdatera roadmaps för tematiska områden/forskningsmiljöer årligen. Detta baserat på projektresultat i förhållande till SPARKs långsiktiga mål och/eller förändringar i industrin/samhället.

¤ Identifiera framtida forskningsbehov, inom de tematiska forskningsområdena.

¤ Säkerställa att projektförslag som ligger i linje med SPARK-strategin samt det tematiska områdets roadmap prioriteras och utvecklas, för delning med och beslut (beslut rör enbart de KKS relaterade projektförslagen) i SPARKs styrgrupp.

¤ Säkerställa att mätbara mål för implementering av SPARK-mål, strategier och planer upprättas genom lämpliga processer på olika nivåer.

¤ Kommunicera aktiviteter och pågående utveckling inom SPARK på hela JU.

¤ Etablera och leda ett mångfacetterat team att sträva efter excellens och strategisk positionering i enlighet med övergripande strategier.

¤ Tillsammans med teamet sträva efter att uppnå en diversifierad finansiering av projekt och relevanta stödjande aktiviteter för temaområdet, enligt SPARKs finansieringsstrategi.

Stark kommunikationsförmåga

Förutom en stark kommunikationsförmåga förväntar vi oss att:

¤ Du har en doktorsexamen och akademisk rang på minst docentnivå.

¤ Du är organiserad och kan utveckla och implementera SPARK-strategier samt sätta upp tydliga mål.

¤ Du brinner för att stärka, inspirera och hjälpa teamet att nå milstolpar.

Om du är intresserad av tjänsten, vänligen mejla din ansökan/CV till Annika Gustafson på: annika.gustafsson@ju.se senast den 30 november. Utnämningen som är på tre år kan förlängas och motsvarar ett åtagande på 20 procent av en heltidstjänst.

Förväntad jobbstart är i januari eller början av februari 2021.

Om du har ytterligare frågor tveka inte att kontakta Salem Seifeddine på: salem.seifeddine@ju.se.

Fakta SPARK

SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning. SPARK ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Forskningen och utbildningen inom SPARK utförs inom fem tematiska områden. Varje område representerar olika behov som behöver mötas för att göra dagens industri mer kunskapsintensiv:

  • Avancerade och optimerade komponenter, material och tillverkning
  • Integrerad utveckling av produkter och produktion
  • Förnyelse och organisering för hållbar innovation
  • Digitalisering för smarta produkter och tjänster
  • Responsiva processer och försörjningskedjor

Läs mer om SPARK via den här länken.

2020-11-13