Drygt 66 miljoner kronor till forskning och utbildning på Jönköping University

Jönköping University.

Jönköping University (JU) får 66,6 miljoner kronor i forsknings- och utbildningsstöd från KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen beviljar 66,6 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Jönköping University (JU).

- Vi är otroligt glada för KK-stiftelsens stöd, säger Mats Jackson, prorektor på JU och programchef för SPARK.

Mats Jackson, prorektor på JU och programchef för SPARK.

Mats Jackson, prorektor på JU och programchef för SPARK, ser i och med bidraget från KK-stiftelsen stora möjligheter för JU att fortsätta profilera sig inom området kunskapsintensiv produktrealisering.

KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling) anslog nyligen 221 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsprojekt inom KK-miljöerna på JU och ytterligare fyra lärosäten i landet. Av den summan går 66,6 miljoner kronor till åtta forskningsprojekt på JU.

- Det gör att vi ser stora möjligheter att fortsätta profilera oss inom området kunskapsintensiv produktrealisering, säger Mats Jackson.

Finansieringen innebär att JU kan bidra med kunskap och kompetens för att stödja utveckling av kunskapsintensiva produkter, processer och företag. Mest pengar, 49,2 miljoner kronor, av summan som tillfaller JU går till forskningsprojektet AFAIR på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS).

- Satsningen på AFAIR ger oss stora möjligheter att jobba långsiktigt och hitta spännande korsbefruktningar mellan olika kompetensområden inom JU både på JTH och JIBS, säger Mats Jackson.

Salem Seifeddine, forskningschef på JTH, är glad och stolt över förtroendet från KK-stiftelsen för SPARK-projekten.

- Genom det här stödet kan JTH och JU stärka sin vetenskapliga profil och dess spets för att skapa konkurrensfördelar för regionen och nationen, säger han.

Forskningsprojekten på JU som har beviljats pengar från KK-stiftelsen

AFAIR – Ambidexterity, Flows and AI for Competitive Responsiveness, 49,2 miljoner kronor.

SABACE – Hållbar automatiserad montering för kundanpassade produkter, cirka 4,9 miljoner kronor.

DigiTrans4SHC – Digital transformation genom flersidiga plattformar i svenska bostadsbyggnadskedjan, cirka 3 miljoner kronor.

Boost – Biträdande lektor i industriellt byggande med fokus på småhus och flerbostadshus, cirka 2,5 miljoner kronor.

ProForAI – Egenskaper och formbarhet hos AI-SiCp MMC, cirka 2,5 miljoner kronor.

OptiPro – Optimering av protesdesign enligt Kansei engineering och maskininlärning, cirka 2,4 miljoner kronor.

NOVELA II – Ny lättviktslegering baserad på högentropikonceptet, cirka 1,6 miljoner kronor.

IRAP – Internationell Gästprofessor, cirka 0,5 miljoner kronor.

AFAIR är en flervetenskaplig satsning med fokus på tillämpad artificiell intelligens (AI), som görs tillsammans med flera företag.

Läs mer om AFAIR via den här länken.

Läs Ny Tekniks artikel om AFAIR via den här länken.

KK-miljöerna finns på följande fem lärosäten: Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University och Mittuniversitet.

2020-12-22