Salem Seifeddine, programchef för SPARK.

Salem Seifeddine, programchef för SPARK, vill utbyta med industrin hur det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen av redan anställd personal kan utvecklas.

Anmälan öppen till årets SPARK-konferens

Anmälan är nu öppen till årets SPARK-konferens, som anordnas av Jönköping University (JU) den 22 april. Konferensen som har temat det livslånga lärandet är online, gratis och öppen för alla. En höjdpunkt är utdelningen av SPARK Award.

SPARK-konferensen är ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur man genom livslångt lärande kan stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag.

– Vi på JU vill utbyta med industrin hur det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen av redan anställd personal kan utvecklas och erbjudas, säger Salem Seifeddine, programchef för SPARK och forskningschef vid Tekniska Högskolan, JU.

SPARK-konferensen inleds av Agneta Marell, rektor vid Jönköping University, Mats Jackson, prorektor vid JU och ordförande för SPARK, samt Salem Seifeddine. Därefter ska ledarna för SPARK:s fem tematiska områden visa på möjligheterna för livslångt lärande inom forskning och utbildning.

– När forskningen kan paketeras i lämpliga utbildningsformat och tillgängliggöras för både industrin och våra studenter kan teknikens framfart snabbt implementeras och skapa hållbara lösningar, säger Salem Seifeddine.

Vidare kommer SPARK:s strategiska partners Träcentrum och Campus Värnamo att berätta om sina verksamheter. Det blir även flera föreläsningar och en paneldiskussion om livslångt lärande. Salem Seifeddine ser fram emot en fruktbar diskussion under konferensen och ett stort utbyte mellan de samverkande krafterna inom SPARK.

Mot slutet av konferensen presenteras årets vinnare av SPARK Award. Priset går till ett forskningsprojekt inom SPARK, där man har visat prov på utmärkt samarbete med sina företagspartners.

Konferensen äger rum den 22 april klockan 09.00-12.00 Se programmet och anmäl dig till konferensen - senast den 19 april - via den här länken.

SPARK-konferensen.

SPARK-konferensen anordnas den 22 april.

SPARK:s fem tematiska områden

SPARK skapar kunskap och kompetens som stödjer utvecklingen mot en mer kunskapsintensiv industri. JU har identifierat fem viktiga tematiska områden för sin forskning och utbildning, vilka representerar olika behov inom branschen.

* Integrerad utveckling av produkter och produktion

* Förnyelse och organisation för hållbar innovation

* Responsiva processer och försörjningskedjor

* Avancerade och optimerade komponenter, material och tillverkning (OBS! Genomförs på engelska)

* Digitalisering för smarta produkter och tjänster

2021-02-23