Conny Larsson ambassadör för ny nod för formbestämmare

Conny Larsson, JTH.

Conny Larsson har utsetts till ambassadör för noden för formbestämmare inom Svenska Designsällskapet.

Conny Larsson, universitetsadjunkt i industridesign på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), har blivit utnämnd till ambassadör för den nya noden för formbestämmare inom Svenska Designsällskapet.

Conny Larsson var tidigare programansvarig för formbestämmarutbildningen Digital Design, som till och med 2016 fanns på Campus i12 i Eksjö. Flera av studenterna som genomförde utbildningen fick jobb inom framför allt fordonsindustrin runt om i Europa. I samband med att utbildningen kom igång bildades branschföreningen Swesurf Swedish Surface designers network. Där ingår beslutsfattare från 15 stora företag för att stödja behovet av yrkesgruppen på marknaden. Bland företagen finns Volvo, Toyota, Sigma och Greenworks.

Swesurf blir nu en tematisk nod inom Svenska Designsällskapet och Conny Larsson blir dess ambassadör.

- Vi ska bidra med expertis inom produktutveckling för att försäkra att forskningen genererar i innovation, säger Conny Larsson.

Hans första uppdrag blir att tillsammans med Jönköpingsföretaget Resinex planera ett seminarium inom nya polymera material.

2021-03-19