Industriresan underlättar för företagen att rekrytera JTH-studenter

Industriresan på JTH.

Proton Lighting i Värnamo hade i mitten av april en digital rundvisning och workshop för 24 civilingenjörsstudenter på JTH. Foto: Proton Lighting

24 studenter som läser Civilingenjör: Industriell Produktframtagning på Tekniska Högskolan (JTH) deltog i mitten av april i Industriresan på Proton Lighting i Värnamo.

Industriresan genomförs varje år och är ett samarbete mellan JTH och Campus Värnamo. Syftet är att underlätta för företagen i Värnamoregionen att rekrytera nyexaminerade studenter från JTH. Dessutom får studenterna inblick i företagen i regionen och vilka arbetsmöjligheter som finns där. Företagen i Industriresan presenterar sina verksamheter för studenterna, visar dem runt i fabrikerna och ger dem utmaningar att lösa, som exempelvis hur en produkt kan vidareutvecklas. På grund av coronapandemin var årets upplaga av Industriresan digital, för första gången, och begränsad till ett företag, Proton Lightning i Värnamo.

Lena Nilsson, Proton Lighting

Lena Nilsson, produktionschef på Proton Lighting, tycker att JTH-studenterna var engagerade under det digitala besöket och ser dem som potentiell framtida arbetskraft. Foto: Proton Lighting

- Vi är med i Industriresan för att det är viktigt för oss att visa upp att vi har en stor egen tillverkning här i Småland, som ligger långt framme rent tekniskt, säger Lena Nilsson, produktionschef på Proton Lighting.

Framtida arbetskraft

Hon ser studenterna som deltar i Industriresan som potentiell framtida arbetskraft och välkomnar dem att höra av sig om examensjobb och/eller när de har tagit examen. Hon berättar att Proton Lighting i dagsläget har tre anställda ljusdesigners från JTH.

Det här var första gången som Proton Lighting var med i Industriresan och Lena Nilsson tycker att det blev väldigt lyckat. Hon framhåller att studenterna var engagerade och ställde många bra frågor under besöket.

- Vi fick flera nya infallsvinklar och idéer på våra produkter, som säkert kan fungera som input i vår produktionsutveckling, säger hon.

Studenterna som tog del av Industriresan läser andra året av Civilingenjör: Industriell Produktframtagning på JTH. Projektet ligger inom kursen Material i produkt- och tillverkningsprocess och kursläraren är Ehsan Ghassemali, docent på JTH. Han tycker att Industriresan är ett bra sätt för studenter att få se hur det de lär sig under kursen tillämpas ute på ett företag, vilket han betonar är viktigt för deras framtida karriärer.

Lär sig mer om arbetsmarknaden

- Det är också ett bra tillfälle för studenterna att lära sig mer om arbetsmarknaden och att bredda sina nätverk, säger Ehsan Ghassemali.

Studenten Robin Herbertsson anser att Industriresan är ett bra sätt för studenterna att få komma ut och se hur ett företag fungerar. Han fick ett gott intryck av Proton Lighting och tycker det var roligt att ta del av de olika leden i företagets produktionskedja.

- Det märktes att de hade lagt ned tid på att planera för vårt besök för att det skulle bli så bra som möjligt med tanke på de rådande omständigheterna, säger han.

Student, JTH.

Robin Herbertsson är en av studenterna som deltog i Industriresan och han fick ett bra intryck av Proton Lighting.

2021-04-30