”AI-dagen blev ett väldigt lyckat event”

Staffan Truvé, medgrundare och vice vd på techbolaget Recorded Future, på AI-dagen på Elmia i Jönköping.

"Coop var den svaga antiloopen i flocken", konstaterade Staffan Truvé, vice vd på techbolaget Recorded Future under AI-dagen om IT-attacken mot matjätten.

AI-dagen på Elmia den 30 september som anordnades av Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University och Science Park hade cirka 200 deltagare fysiskt och online. Målgruppen var företag i Jönköpingsregionen och sändningen från eventet har setts omkring 500 gånger.

Sonny Johansson, universitetsadjunkt på JTH och som ingick i projektgruppen för AI-dagen.

Sonny Johansson, universitetsadjunkt på JTH och som ingick i projektgruppen för AI-dagen.

- Det blev väldigt lyckat sett till förutsättningarna vi hade inför eventet. Det var länge oklart vad som skulle gälla och trots att restriktionerna lättade dagen innan var det skönt att starta försiktigt med ett hybrid-event, säger Sonny Johansson, universitetsadjunkt på JTH och som ingick i projektgruppen för AI-dagen (artificiell intelligens).

Syftet med AI-dagen är att höja AI-kompetensen hos företag i Jönköpingsregionen för att säkerhetsställa deras konkurrenskraft på den globala marknaden. Det görs även genom projektet AI Readiness, där JTH och Science Park hjälper små och medelstora företag att påbörja sin AI-resa.

Fjolårets AI-dag var visionär och framåtblickande, medan årets event var mer konkret och hands-on med aktuell AI-forskning.

- Vi fick bland annat höra hur AI har implementerats i allt från värmeväxlare till Öresundsbron samt hur man kan använda AI för att skanna av webben efter cyberhot. Jag tror att många av deltagarna nu har en tydligare bild av hur de kan utnyttja AI i sin verksamhet, säger Sonny Johansson.

”Har enorm potential”

Föreläsarna under AI-dagen var: Mouna Esmaeilzadeh, AI för hälsa, Staffan Truvé, cybersäkerhet, Rickard König, Internet of Things, och Ulf Johansson, vars föredrag hade rubriken ”Why should I trust you”.

Åhörare under AI-dagen på Elmia.

50 personer tog del av AI-dagen på plats på Elmia i Jönköping. Eventet sändes även online.

Ulf Johansson, Professor i datavetenskap och AI-forskare som ingår i JAIL (Jönköping AI Lab) på JTH, underströk att AI har en enorm potential, men att det inte behöver innebära några dramatiska förändringar för ett företag utan att den resan kan ske stegvis genom AI Readiness.

- Oro ska inte vara vare sig den första, andra eller tredje känslan om AI, utan man ska vara sugen på att ta reda på vad den här besten (AI) kan göra för den egna verksamheten. Sannolikt kommer det att göra stor nytta och om tio år kommer AI kommer att finnas i all kommersiell mjukvara, säger Ulf Johansson.

Moderatorer för AI-dagen var Johan Wangström, tidigare journalist på Sveriges Radio, och Maria Hedblom, universitetslektor och AI-forskare på JTH. Hon betonar att forskningen erbjuder stora möjligheter för företag och att både forskningsvärlden och industrin tjänar på att samarbeta med varandra.

Ulf Johansson, forskare i datavetenskap på JTH, och Maria Hedblom, universitetslektor och AI-forskare på JTH, under AI-dagen på Elmia.

Ulf Johansson, forskare i datavetenskap på JTH, och Maria Hedblom, universitetslektor och AI-forskare på JTH.

”Coop var den svaga antiloopen i flocken”

Staffan Truvé, medgrundare och vice vd på techbolaget Recorded Future, som använder AI för att kunna förutsäga cyberhot, fick bland annat frågan om IT-attacken mot Coop. Han menar att den här typen av attacker sällan är riktade mot något specifikt bolag och gör liknelsen att Coop var den svaga antiloopen i flocken.

- Coop hade oturen att deras IT-system var uppbyggda på ett sätt som passade det kriminella gänget som genomförde attacken. Det var ingen som var ute efter Coop och som ville hindra dig från att köpa falukorv, säger Staffan Truvé.

Det viktigaste när det kommer till att försvara sig mot cyberattacker är enligt Staffan Truvé just att inte vara den svagaste antiloopen i flocken.

- Det kan låta cyniskt, men det är faktiskt så det fungerar. Man ska jobba upp sin säkerhetsnivå så att det inte är lönt att ge sig på dig, utan lättare att välja någon annan.

AI Readiness

AI Readiness bjuder på såväl inspiration som nya insikter och kunskap genom coachning, workshops, forskning och föreläsningar. AI Readiness hjälper företag att höja kunskapsnivån om vilka möjligheter som finns med AI och hur man kan konvertera dessa möjligheter till ökad affärsnytta. När ett företag deltar i projektets insatser får det också tillgång till länets mest gedigna nätverk inom artificiell intelligens.

AI Readiness vänder sig till etablerade företag inom alla branscher i Jönköpings län med upp till 249 anställda och med en omsättning på upp till 500 miljoner kronor.

Läs mer om AI Readiness via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-10-08