51,6 miljoner kronor till forskning och utbildning inom gjuteriteknologi

Jönköping Universitys campus.

KK-stiftelsen beviljar 51,6 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Jönköping University.

Jönköping University (JU) beviljas 51,6 miljoner kronor till sin forsknings- och utbildningsmiljö SPARK från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling).

- Satsningen på KK-miljöer är strategisk och långsiktig. Jönköping University går under 2022 in på sitt sjätte år av en period på 10 år. Det är mycket spännande att på nära håll följa lärosätets arbete med att stärka sin profilering och se hur de alltmer strategiskt använder hela vår programportfölj, säger Eva Schelin, vd vid KK-stiftelsen.

Salem Seifeddine, programchef för SPARK och forskningschef för JTH.

Salem Seifeddine, programchef för SPARK och forskningschef för Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Stark forskning och utbildning 

Jönköping Universitys forskningsmiljö SPARK etablerades 2017 med syftet att under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning av kunskapsintensiva produkter och processer.

SPARK beviljas nu 51,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen till att genomföra en större forskningsinsats inom innovativ gjuteriteknologi. KK-stiftelsen understryker att samproduktionsförmågan inom forsknings- och utbildningsmiljön är väl utvecklad inom SPARK och att den fortsätter att förbättras på ett kraftfullt och innovativt sätt.

"Ett stort antal industriella partners"

- Vår forskningsprofil inom gjuteriteknologi omfattar ett stort antal industriella partners och befäster ytterligare de strategiska satsningarna vi på Jönköping University har om att bygga en konkurrenskraftig och attraktiv forskningsmiljö inom gjutna metalliska material och processer, såväl nationellt som internationellt, säger Salem Seifeddine, programchef för SPARK och forskningschef på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

"Stärker tillverkningsindustrin"

I SPARK:s verksamhetsplan för 2022 presenteras en ny indelning av verksamheten där fem tematiska områden ersätts av tre submiljöer, vilka kommer att utgöra en sammanhängande miljö med forskning och utbildning. KK-stiftelsen ser övergången till submiljöer som ett viktigt steg i SPARK:s utveckling och att det förbättrar möjligheterna till att profilera och nationellt positionera forskning och utbildning. KK-stiftelsens expertgrupp som har bedömt verksamhetsplanen anser att SPARK tillhandahåller ett brett och växande utbud av kompetensutveckling för näringslivet.

- Stödet från KK-stiftelsen ger oss möjlighet att fortsätta profilera oss inom området kunskapsintensiv produktrealisering, samtidigt som vi stärker och skapar konkurrensfördelar för regionens och Sveriges tillverkningsindustri, säger Salem Seifeddine.

Läs mer om KK-stiftelsens beslut via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om SPARK via den här länken

2021-12-21